satanizm

 1. J

  Satanizmle alakalı yazılar

  Kısaca Şeytana Tanrı diye tapınmak? şeklinde tanımlanan Satanizm, özellikle 1880' li yıllardan itibaren başta Amerika olmak üzere Fransa, İngiltere, Almanya gibi ülkelerde ortaya çıkmıştır. Satanizm, Hristiyanlığa ve Hristiyan din adamlarının Orta çağ ve sonrasında temsil etmiş oldukları din...
 2. J

  Satanizmi küçümsemek

  Sitenin adı anti dogmatik ama satanistim deyince '' bi satanistimiz daha eksikti'' gibi cevap alıyorum. Satanizmi tek bir kişi temsil edemez zaten ki amacım temsil etmekte değil farklı inançlara saygı göstermek çok zor bir şey değil ya. Ben nasıl bir ateiste 'bi ateistimiz daha eksikti diye...
 3. pantheon

  Büyüler gerçek midir ?

  Ateizm derneğine konuk olan satanistler büyünün gerçek olduğu hatta büyü yaptıklarını iddia ediyorlar. Ben agnostik olarak inanmıyorum ama kestirip atmamak gerekir. sizin bu konuda düşünceniz nedir.
 4. T

  Satanistlerde, şeytan nasıl bir tanrı ya da varlık?

  Satanistler, şeytanı tanrı olarak görüyorsa; Şeytan onlara göre nasıl bir varlık, tanrı?
 5. J

  Baphomet Sembolü

  Baphomet sembölü,Tapınak Şövalyeleri tarafından Şeytanı temsil etmek için kullanılmıştır.14. yüzyılda Katolik Kilisesi’ nde aforoza uğrayan Tapınakçıların itaat ettiği, taptığı bir figür olduğudur. Bu figür şeytani olarak anılır.Yıllar geçtikçe bu sembole birçok farklı isim koyulmuştur. Bunlar...
 6. J

  Satanizm-Gerçekler Kitabı

  Bilin ve anlayın! Bunları bilmek ve anlamak üstünlük veya kurtuluş sağlamaz size. Kurtuluş sağlamak sadece bunları okumak. Kendi aklınızı ki, size onu ben verdim, kendi mantığınızı ki, onu da benden aldınız. Çalıştırın ve düşünün bunların üzerinde. Araştırın ve gerçekten kendinize mal ederek...
 7. S

  Satanist köpek kedi keserken görüntülendi

 8. Shienki

  Satanizm Nedir?

  Satanizm nedir? İlk önce kurulu ve yerleşik algılardan ve medyanın göz boyamasından sıyrılmak gerek. Birincisi köle gibi tapınmak yok, kanlı kurbanlar vermek yok, “kedi kesmek” gibi bir şey asla yok. Şeytan tapınmadan nefret eder ve kanlı kurbanları şiddetle lanetlemiştir. Doğayı ve hayvanları...
 9. J

  Spiritüel Satanizm - Ayetler kitabı

  https://drive.google.com/file/d/170-CVMx1EsdXVtGdUNbpOdzXNatGvGSZ/view
 10. J

  Satanizm - Onbir Satanist Kural

  1. Sorulmadıkça fikrini söyleme ya da bir tavsiyede bulunma! 2. İnsanların onları duymak istediğinden emin olmadan onlara sorunlarını anlatma 3. Başkasının mekanındayken ya ona saygı göster ya da oraya hiç gitme 4. Senin mekanında bir misafir eğer seni rahatsız eder, kızdırırsa ona...
 11. J

  Satanizmin 9 ilkesi

  1. Şeytan teslimiyeti temsil eder, mahrumiyeti değil. 2. Şeytan yaşamsal varoluşu temsil eder, ruhani boş hayalleri değil. 3. Şeytan lekelenmemiş bilgeliği temsil eder, riyakarlıkla kendini kandırmayı değil. 4. Şeytan hak edenlere karşı iyi kalpli olmayı temsil eder, nankörlere harcanan sevgiyi...
 12. J

  LaVeyan Satanizm

  LaVeyan satanizm, ateizm ve materyalizm temelli bir inanıştır. Felsefi yönden: bireycilik, egoizm, kısasa kısas ve belirli sınırlar dahilinde hazcılığı savunmaktadır. LaVeyan satanistler birer ateisttir, ve Şeytan'ın varlığına inanmazlar[1]. Şeytan'ın varlığına inanmadıkları gibi, "Tanrı, Ruh...
 13. Mete Turan

  Satanist misin?

  @Shienki dostum sen satanist misin?
 14. Shienki

  Satanizm Bilimle Çelişiyor mu?

  Hayır. Modern bilim gerçekliğin tam ölçeğini hesaba katamaz, çünkü günümüzde fiziksellik ve materyalistik bir paradigmayla sınırlıdır. Bu durum insanlığı dejenerasyon ve anti-evrim durumunda tutmak isteyen pek çok kesim tarafından empoze edilmiştir. Neden mi? Çünkü kendine bakabilen ve kendi...
 15. Shienki

  Allah’ın Gerçek Kimliği ve Pagan Tapınağı Kâbe – İslam’ın Ahlaksız Hırsızlık ve Çalıntılarına Daha Fazla Örnekler

  İslam inancında Kâbe, güya inançlarının merkezi, Müslümanların en “kutsal” mekanı ve hac yaptıkları yerdir. Şaşırtıcı ki bu mekan aslında Pagan Tanrılarına ibadet etmek için (ki “ibadet” veya “tapınma” da çağlar boyunca anlamını çok yitirmiş, bozulmuş bir kelimedir. Burada bahsedilenin...
 16. B

  Satanistler Satanizm neden gerçek din

  Evet ben agnostik görüşe sahibim kavga fln olmasın öyle arada eğlencesine tartışıyorum birazda merak , bu arada ne zaman bir satanistle tartışsam kavga ediyorum abi güzel güzel tartışalım işte neyse Enki'nin yazıtlarını vs biliyorum ama bunlar bir kanıt değil ztn çoğu din sümer mitolojisine...
Üst