savaş

 1. bilgelikyolunda

  Bediüzzaman Said Nursi ve Vatan Savunması

  Said Nursi, Hutuvât-ı Sitte adlı eseri ve İstanbul’daki faaliyetiyle İngilizin, âlem-i İslâm ve Türkler aleyhindeki müstemlekecilik siyasetini ve entrikalarını, tarihî düşmanlığını etrafa neşrederek, Anadolu’daki Millî Kurtuluş Hareketini desteklemiştir. Öncesinde de Doğuda Ruslara karşı...
 2. Entropyy22

  Kartal-Leylek Savaşı

  Tarihimizdeki En İlginç Savaş: Leylek-Kartal Savaşı: Tarihte yaşanmış yüzlerce savaştan belki de en ilgincidir Leylekler ile Kartalların savaşı. Genelde insanların savaşları tarihteki yerini almış olsa da, Leylekler ve kartalların savaşı da o dönem gazetelerde yer almış ve her savaş gibi ağır...
 3. Macit

  Muhammed savunma savaşı mı yapıyordu?

  Kur'an'da çeşitli kavimlerin peygamberleri yalanladığı ve hatta öldürdüğü bu sebeple Allah'ın onları helak ettiği söylenilir. Bu konuyla ilgili ayetlere bakalım. Enam Suresi 6. ayet ﴾6﴿ Görmediler mi ki, onlardan önce yeryüzünde size vermediğimiz onca imkânı kendilerine verdiğimiz, gökten...
 4. bilgelikyolunda

  Türkiye Bu Savaşa Neden Giriyor?

  Şu an ABD ve Türk unsurları Washington’la yapılan anlaşma neticesinde bölgede devriye geziyorlar. Yani Kürtler sınırın 30 km kadar güneyine çekildiler. Ya da en azından bu konuda mutabakat sağlandı. O halde neden Türkiye bu savaşa giriyor?
 5. Orhan Yolcu

  İslam Barış Dini midir?

  Bakara/65: İçinizden cumartesi günü azgınlık edenleri elbette biliyorsunuz. Onlara "Aşağılık birer maymun olunuz" dedik; bunu, çağdaşlarına ve sonradan geleceklere bir ceza örneği ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlara öğüt olsun diye yaptık. Ali İmran/28: Müminler, müminleri bırakıp kafirleri...
 6. yeniçeri

  Bu Asker Nereye Gidiyor?

  http://m.ensonhaber.com/afrinde-mehmetcikin-milli-ittifak-pozu.html Tankın üstündeki mehmetçik operasyona mı yoksa seçim propagandasına mı gidiyor ben anlayamadım?
 7. Mete Turan

  Soru 31: Müslüman Olmayanları Öldürmek Gerektiğine Dâir Buyrukları Uygun Bulur musunuz?"

  Soru 31 - "Yahudi'lere ve Hristiyan'lara karşı, Müslüman olmalarına kadar savaşmak, Müslüman olmadıkları takdirde onları "cizye" (kafa parası) vermeye zorlamak, ve bu ikisinden birini yapmadıkları takdirde onları öldürmek gerektiğine dâir buyrukları uygun bulur musunuz?" Sanmam ki aydın bir...
 8. Orhan Yolcu

  Muhammed'in; Mekke'de Hoşgörülü, Medine'de Savaşçı Olmasının Nedenleri

  Kırk yaşındayken, kendisini "peygamber" olarak ilan eden Muhammed, ömrünün geri kalan 23 ya da 25 yılının aşağı yukarı yarısını Mekke'de, diğer yarısını da Medine'de geçirmiştir. Mekke'de bulunduğu süre boyunca Kuran'a koyduğu ayetler "Mekki", Medine'ye göçten (hicretten) sonra koyduğu ayetlere...
 9. Kaybeden Şair

  İslam, Müminleri Cihad’a Teşvik Eder mi?

  Bilindiği gibi, İslam'da CİHAD denilen bir kavram vardır. Kuran Ayetlerine göre açık olmasına rağmen, Cihadın bilinenden farklı anlamlar içerdiği iddia edilmektedir. İslam dünyası, Cihad meselesinin tartışılmasında farklı sonuçlara ulaşmaktadır. Sertlik yanlısı olanların değerlendirmesiyle...
 10. Oğuz Han

  Muhammedin Allah İle Aldatması - 4. Bölüm

  1’e 10 Olmadı, 1’e 2 Verelim Övünüp-böbürlenenlerin sesi kesilmişti ama sonraki savaşlar için moral gerekiyordu: Enfal/65: Ey Peygamber! Müminleri savaşa teşvik et. Eğer sizden sabırlı yirmi kişi bulunursa, iki yüze (kâfire) galip gelirler. Eğer sizden yüz kişi olursa, kâfir olanlardan bin...
 11. Mete Turan

  İslamcı Neden İntikamcıdır

  10 Şubat 1990 günü kimi gazetelerde (örneğin Cumhuriyet'te), Hamaney'in, Salman Rüşdi'ye ilişkin bir açıklaması yer aldı. Tahran Radyosu'nun yayınladığı bir habere göre, Hamaney, eski dini lider Humeyni'nin, Rüşdi hakkında verdiği “ölüm fetvası”nın geçerli olduğunu açıklayıp yerine getirilmesini...
 12. Macit

  Türkler Kılıç Zoruyla Müslüman Olmuştur

  Tarih kitaplarımızda Türklerin Müslüman olmasının sebepleri temel olarak şöyle anlatılıyor: - O dönemde İslam medeniyeti dünyada hakim medeniyet olduğu için Türkler İslamı seçmek istemiştir. - Türklerin eski inancının İslamla birçok benzerliği bulunduğundan, Türkler İslamı hiçbir zorlama...
 13. Oğuz Han

  Öldürmeyi ve Şiddeti Emreden Ayetler

  Bakara suresi 178. ayet: Ey inananlar! öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı: hür ile hür insan, köle ile köle ve kadın ile kadın. öldüren, ölenin kardeşi tarafından bağışlanmışsa, kendisine örfe uymak ve bağışlayana güzellikle diyet ödemek gerekir. bu, rabbiniz’den bir hafifletme ve...
Üst