savunma

  1. Charles Dawkins

    İslam'ı Savunma Taktikleri

    Müslimlerin arap putunu ustaca savunma yöntemleri: 1- Gerçek İslam bu değil, siz İslam’ı yanlış anlıyorsunuz. 2- İslam’ı kafirlerden (Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, Taberi, Suyuti… gibi kafirler!) öğreniyorsunuz. 3- Kuran’a önyargılı yaklaşıyorsunuz. 4- Araplar gerçek İslam’ı anlamıyor...
  2. Orhan Yolcu

    Ülkemizde Din Savunmaları

    Ülkemizde dini konularda ki savunmalara ve çarpıtmalara 3 örnek verelim. 1 - Maide 38’de “EL KESMEK” yoktur derler… (bkz. Yaşar Nuri) 2 - Nisa 34’te “KADINA DAYAK” yoktur derler… (bkz. Yaşar Nuri, Edip Yüksel vs.) 3 - Kuran’da sadece “SAVUNMA SAVAŞI” vardır derler… (bkz. Yaşar Nuri vs.)...
Üst