suikast

 1. Orhan Yolcu

  Halid Bin Süfyan’ın Öldürülmesi (625)

  Hüzeli Kabilesi Lıhyanoğulları kolundandı. Muhammed, Halid b.Süfyan’ın kendisine karşı çarpışmak için adam topladığı istihbaratını alır ve Abdullah b.Üneys’e onu öldürmesi için talimat verir. Abdullah, Muhammed’den Halid’i aldatmak için kendisini kötüleme konusunda izin ister. Muhammed de...
 2. Orhan Yolcu

  Useyr Bin Zarim’in Öldürülmesi (627)

  Useyr, Hayber Yahudilerindendi. Hicretin 6. yılında Muhammed, 3 kişilik bir heyeti Abdullah İbn Rehava başkanlığında Hayber’e göndermişti. Rahava, Hayber’de 3 gün kaldı. Yahudilere başkanlık eden Useyr bin Zarim’le görüştü. Döndüğünde Useyr’in Gatafan kabilesini Müslümanlara karşı kışkırttığını...
 3. Orhan Yolcu

  Ebu Rafi’nin Öldürülmesi (624)

  Ebu Rafi de Hayberli bir Yahudi tacirdir. Evs kabilesinin Şair Ka’b Eşref’i öldürmesini kıskanan Hazreci’ler, Ka’b kadar değerli birini öldürüp Muhammed’in gözüne girmek isterler. Akıllarına Ebu Rafi gelir. Gatafan kabilesini Muhammed’e karşı savaşa kışkırttığı ve tacir olduğu için faizle borç...
 4. Orhan Yolcu

  İbn Sunayna’nın Öldürülmesi (624)

  Süneyye olarak da tanınan İbn Sunayna Yahudi tacirlerindendi. Muhayise b. Mesud tarafından öldürüldü. Muhammed, Yahudi şairi Ka’b Eşref’in öldürülmesinden sonra “Yetkiniz altındaki her yahudiyi öldürün” emri vermişti ve bu emir üzerine Muhayissa, yakın ticari ve sosyal ilişki içinde bulunduğu...
 5. Orhan Yolcu

  Şair Ka’b İbn El-Eşref’in Öldürülmesi (624)

  Ka’b Yahudi Nadiroğullarına mensup bir şair idi. Bedir Savaşında öldürülenleri duyunca “Vallahi, eğer Muhammed bu ulu kişileri öldürtmüşse yerin altı üstünden daha hayırlıdır.” Diyerek Mekke’ye gitti. Bedir’de öldürülenler için mersiyeler okudu, Mekkelilerle ağlaştı. Daha sonra tekrar Medine’ye...
 6. Orhan Yolcu

  Asma Bint Mervan’ın Öldürülmesi (624)

  Yezid b. Zeyd’in eşi ve 5 çocuk annesiydi. Beni Khatma kabilesindendi ve şairdi. Bu kabilede de Muhammed’e sadık müminlerin sayısı artmıştı. Buna karşın inanmayanlar da çoktu. Asma b. Mervan da Muhammed’e inanmamakta ve onu yazdığı şiirlerle eleştirmekteydi. Muhammed, Asma’nın aleyhindeki...
 7. Orhan Yolcu

  Ebu Afak’ın Öldürülmesi (624)

  Medine’deki şairlerden ve Muhammed’e inanmayanlardandı. Yahudi olduğu iddia edilir. Bedir Savaşının akabinde yazdığı söylenen şiirinde şöyle der: Uzun yıllar yaşadım ama Kayla Oğulları gibi bir araya geldiklerinde üstlendikleri şeyi yapma ve müttefikleri konusunda onlardan daha sadık olan...
 8. Orhan Yolcu

  Nadir Bin Haris’in Öldürülmesi

  Nadir, Muhammed’in akrabalarındandı. Kureyşliler içinde zeki ve aydın bir insandı. Muhammed’in büyük bir iş peşinde olduğunu düşünüyor ve ona inanmıyordu. Hicretten önce Nadir, Kuran ve Muhammed’in peygamberliği ile ilgili olarak halkı uyarır ve onun sahte bir peygamber olduğunu söylerdi. Onun...
 9. Orhan Yolcu

  Muhammedin Yaptırdığı Suikastler

  Muhammedin yaşamı boyunca yaptırdığı suikastlerin sayısını tam olarak bilemiyoruz. Fakat bu suikastlerden bazılarına, İslami kaynaklardan faydalanarak ulaşabiliyoruz. Bunlara aşağıdaki linklerden bakabilirsiniz. Nadir Bin Haris’in Öldürülmesi Ebu Afak’ın Öldürülmesi (624) Asma Bint Mervan’ın...
Üst