tanrı ve kötülük

  1. Mete Turan

    Tanrı ve Kötülük Paradoksu

    Tanrı kötülüğü önlemek istiyor da gücü mü yetmiyor? Öyleyse tanrı güçsüzdür. Yoksa gücü yetiyor da kötülüğü önlemek mi istemiyor? Öyleyse tanrı iyi niyetli değildir. Hem güçlü, hem de iyi ise, Bu kadar kötülük nasıl oldu da var olabildi? David Hume
Üst