tengricilik

  1. DemoKratos

    Tengricilik

    Bazen söylerim, bana kendisine inanılmasını, kendisine tapınılmasını, kendi yolunda savaşılmasını zorunlu tutmayan, ama "yarattığım bir canlıya acı çektirirseniz hesabını sorarım" diyen tanrı getirin derim. Eski Türklerin Gök Tengri inancı bunu büyük ölçüde karşılıyor. Bazı kurban...
  2. Yoh Asakura18

    Göktanrıcılık Nedir?

    GökTanrı inancı nedir:Bu inancın kökenleri Hun Türkleri’ne kadar dayanmaktadır. Öyle ki bu inanca göre, herşeyi görüp gözeten, bilip işleyen ve mekânı gökler olarak tanımlanan bir Tanrı olduğuna inanılmış ve Türk Hakanları’nın da bu Tanrı tarafından yetkilendirildiği düşünülmüştür. Türk...
Üst