türk

 1. Master3840

  Türkler , nasıl müslüman oldu ?

  İlber Ortaylı Hocamız , kılıç zoruyla islama geçme gibi bir durum söz konusu olmadığını İslami İranlılar'dan öğrendiğimizi söylemiş Sizce Türkler nasıl müslüman olmuştur ? Çok merak edilen konuların başında gelir.
 2. Mete Turan

  Mercedes, Bmw, Audi, Opel hepsi Türkün

 3. GökTanrıcılık18

  Noel aslında Türk'lerin Nardugan bayramı mı?

  http://turksam.org/22-aralik-turklerde-yeni-yil-nardogan-bayrami Nardugan bayramımıza az kaldı. Ve 22 aralık Nardugan bayramımız şimdiden kutlu olsun.
 4. Muhammet08

  TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABUL ETMESİ KILIÇ YOLUYLA OLMADI

  Türkler İslamiyet'ten önce Şamanizm inancına sahiptiler. Yaklaşık 10. yy'a kadar Şamanizm Türkler arasında en yaygın din olmuştur. İslamiyet öncesi Türkler ile Müslüman Arapların ilk karşılaşması 7. yy'da Halife Ömer döneminde gerçekleşmiştir Türklerin İslamiyeti kabul etmesindeki faktörler...
 5. Mete Turan

  "Allah Her Kavme Kendi Diliyle Seslenir"

  Allah Kuran'da "Her kavme sadece o kavmin kendi diliyle seslenir. O kavimden olan birini peygamber yollarız." (İbrahim/4) demektedir. Kuran Arapça olduğuna göre, Allah sadece Araplara kendi diliyle seslenmiş oluyor. Bu ayetten hareketle; Kuran sadece Araplara mı gönderilmiştir? Eğer, Kuran...
 6. Mete Turan

  Soru 37: İslamdaki Türk Düşmanlığı Hakkında Ne Dersiniz?

  Soru 37 - Size sorsalar: "İslâm'ın Türk'e düşman olduğunu, ve bu düşmanlığı Muhammed'in başlattığını, ve Arap'ın tarihî Türk düşmanlığının bundan kaynaklandığını biliyor musunuz?" Bu soruya nasıl cevap verirdiniz? Eğer vereceğiniz cevap: "İslâm'da Türk düşmanlığı diye bir şey yoktur" şeklinde...
 7. Mete Turan

  Soru 36: Arap Irkının Üstün Olduğu İlkesini Kabul Eder misiniz?

  Soru 36 - Size: "İslâm şeriâtı'nda 'ırk'lar' ve 'toplum'lar' arası eşitlik diye bir şey yoktur, Arap'ın üstünlüğü ilkesi vardır! İslâm'a göre Tanrı Türk'leri insanlığa felâket getirici ırk olarak tanımlamıştır! " deseler, bu sözlere inanır mısınız? Eğer bu soruya: "Hayır inanmam! Çünkü İslâm...
 8. Kaybeden Şair

  Göktürklerin Milattan Öncesine Kadar Dayanan İnanışları

  Beyler Tarih Kitabı'nda aşağıdaki metin dikkatimi çekti. Paylaşmak istedim. Türk inanışına göre gök ve yer yedişer kat yaratılmıştı. Tanrı göğün son katında otururdu. Yerin ve göğün ortasında insanlar ve diğer canlılar yaşardı. Tanrıdan başka kutsal olan şeyler de vardı, ama bunlar Tanrı...
 9. yeniçeri

  Bugün Nevruz; Türkün Bayramı

  Nevruz Türkün demirdağı eriterek Ergenekondan çıktığı andır. Nevruz tasavvufun Alisinin doğduğu andır Geceyle gündüzün eşitlenmesidir Toprağın ısınıp tabiatın uyandığı andır Alçacık yemiş dalı altında yeşil halı Ver bizim muradımızı Ya Muhammed Ya Ali Dost bugün bayramdır bize her demde...
 10. Heretik

  Türklerde İslam Öncesi İnançlar (5)

  Gök Tanrı (Kök Tengri) İnancı Türkçe’de geçen ilk dinsel terimin Gök Tanrı sözcüğü olduğu bilinmektedir. Gök Tanrı inancı, Türklerin ilk geleneksel dini olarak kabul edilmektedir. Temel olarak tek tanrı inancı olarak Gök Tanrı’ya inanma üzerine kurulmuştur. Dünyada olup biten her şeyi Gök...
 11. Heretik

  Türklerde İslam Öncesi İnançlar (4)

  Yer - Su Kültleri Tabiat Kuvvetlerine İnanma’nın öğelerinden biri de, Yer-Su Kültü’dür. Kült, dinin ilahi boyutu dışında kişinin gücüne inandığı bir başka varlığa kutsiyet atfetmesi şeklinde ortaya çıkan bir tapınma biçimi olarak tanımlanabilmektedir. Eski Türk inançları içerisinde Yer-Su...
 12. Heretik

  Türklerde İslam Öncesi İnançlar (3)

  Tabiat Kuvvetlerine İnanma (Natürizm, Doğacılık) Natürizm, fiziksel çevrede görülen, karşılaşılan olguların kişileştirilmesi, tanrılaştırılması olarak tanımlanmaktadır. İnsanoğlu doğada maruz kaldığı birtakım olaylara neden bulamayınca ve bu olaylar sık sık tekrarlandıkça tüm bu olayları...
 13. Heretik

  Türklerde İslam Öncesi İnançlar (2)

  Atalar Kültü (Animizm, Ruhçuluk) Türklerin atalarına çok saygılı oldukları ve öldükten sonra da atalarının ruhlarının yaşadığı ve onlara iyilik ya da kötülük yaptığım düşündükleri bilinmektedir. Bu inanca göre ölen kişinin ruhu mutlu edilmelidir, aksi halde ruh geride kalanlara zarar...
 14. Heretik

  Türklerde İslam Öncesi İnançlar

  Totemizm İnancı Bazı uzmanlar Totemizm'in Türklerde varlığını ortaya çıkarmaya çalışmış ve bunu tartışmış ancak elde edilen sonuçlar hiçbir zaman kesin nitelikte olmamıştır. Türk tarihi araştırmacılarından Ziya Gökalp ve Şerafettin Turan, Türklerin Totemizm inancına inandıklarını iddia...
 15. Mete Turan

  Atatürk, SSCB'nin Yıkılışını 58 Yıl Önce Tahmin Etmiştir

  Türk Birliği’nin bir gün mutlaka hakikat olacağına inanan Atatürk ileri görüşlü bir devlet adamı olarak çok uzun yıllar öncesinden Sovyetler Birliği’nin dağılacağını tahmin etmiş ve Türkiye’yi yönetecek olanların o günlere hazırlıklı olmalarını istemiştir ve kendisinden sonraki devlet adamlarına...
 16. Mete Turan

  Tarihte Kurulmuş 16 Büyük Türk Devleti

  Malum olduğu üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan 16 yıldız, tarihte kurulmuş 16 büyük Türk devletini; güneş ise, Türkiye Cumhuriyetini temsil ediyor. Bu 16 devletin hakimiyet süreleri ve hakimiyet altında tuttukları yerler ise şöyledir: 1. Büyük Hun İmparatorluğu...
 17. Mete Turan

  Laiklik Fransız Değil Türk İcadıdır

  Yazar Cengiz Özakıncı, “Laikliği Fransızların icat ettiği bir uydurmadır. Vahye dayalı dinsel toplumlarda laiklik devrimi dünyada ilk kez 1050-1060 yıllarında Türkler tarafından, Tuğrul Bey tarafından gerçekleştirilmiştir. Tuğrul Bey’in devrimi yalnızca Atatürk’ün laiklik devrimine değil...
 18. Macit

  Türkler Kılıç Zoruyla Müslüman Olmuştur

  Tarih kitaplarımızda Türklerin Müslüman olmasının sebepleri temel olarak şöyle anlatılıyor: - O dönemde İslam medeniyeti dünyada hakim medeniyet olduğu için Türkler İslamı seçmek istemiştir. - Türklerin eski inancının İslamla birçok benzerliği bulunduğundan, Türkler İslamı hiçbir zorlama...
Üst