türkler

 1. Heretik

  Türklerde İslam Öncesi İnançlar (5)

  Gök Tanrı (Kök Tengri) İnancı Türkçe’de geçen ilk dinsel terimin Gök Tanrı sözcüğü olduğu bilinmektedir. Gök Tanrı inancı, Türklerin ilk geleneksel dini olarak kabul edilmektedir. Temel olarak tek tanrı inancı olarak Gök Tanrı’ya inanma üzerine kurulmuştur. Dünyada olup biten her şeyi Gök...
 2. Heretik

  Türklerde İslam Öncesi İnançlar (4)

  Yer - Su Kültleri Tabiat Kuvvetlerine İnanma’nın öğelerinden biri de, Yer-Su Kültü’dür. Kült, dinin ilahi boyutu dışında kişinin gücüne inandığı bir başka varlığa kutsiyet atfetmesi şeklinde ortaya çıkan bir tapınma biçimi olarak tanımlanabilmektedir. Eski Türk inançları içerisinde Yer-Su...
 3. Heretik

  Türklerde İslam Öncesi İnançlar (3)

  Tabiat Kuvvetlerine İnanma (Natürizm, Doğacılık) Natürizm, fiziksel çevrede görülen, karşılaşılan olguların kişileştirilmesi, tanrılaştırılması olarak tanımlanmaktadır. İnsanoğlu doğada maruz kaldığı birtakım olaylara neden bulamayınca ve bu olaylar sık sık tekrarlandıkça tüm bu olayları...
 4. Heretik

  Türklerde İslam Öncesi İnançlar (2)

  Atalar Kültü (Animizm, Ruhçuluk) Türklerin atalarına çok saygılı oldukları ve öldükten sonra da atalarının ruhlarının yaşadığı ve onlara iyilik ya da kötülük yaptığım düşündükleri bilinmektedir. Bu inanca göre ölen kişinin ruhu mutlu edilmelidir, aksi halde ruh geride kalanlara zarar...
 5. Heretik

  Türklerde İslam Öncesi İnançlar

  Totemizm İnancı Bazı uzmanlar Totemizm'in Türklerde varlığını ortaya çıkarmaya çalışmış ve bunu tartışmış ancak elde edilen sonuçlar hiçbir zaman kesin nitelikte olmamıştır. Türk tarihi araştırmacılarından Ziya Gökalp ve Şerafettin Turan, Türklerin Totemizm inancına inandıklarını iddia...
 6. Macit

  Türkler Kılıç Zoruyla Müslüman Olmuştur

  Tarih kitaplarımızda Türklerin Müslüman olmasının sebepleri temel olarak şöyle anlatılıyor: - O dönemde İslam medeniyeti dünyada hakim medeniyet olduğu için Türkler İslamı seçmek istemiştir. - Türklerin eski inancının İslamla birçok benzerliği bulunduğundan, Türkler İslamı hiçbir zorlama...
Üst