vahiy

 1. A

  Mucizeler vahyin kanıtı mıdır?

  Ne düşünüyorsunuz ?
 2. FİLEozof

  Tanrısal Mesaj: Oksimoron

  Hiçbir bilinçli mesajın, yapılan hiçbir bilinçli faaliyetin amaçsız olduğu düşünülemez. Tıpkı Tanrı'nın insanları yaratmasındaki amacının imtihan olması gibi. Amacı olanın ise ihtiyacı vardır. Bu da onun Es-Samed ismiyle çelişir. Eğer tanrı bir şeye muhtaçsa böyle bir ismi olmasına zaten gerek...
 3. FİLEozof

  Anket Vahiy bekleyen var mı?

  Bir Tanrı varsa gelsin ne derdi varsa benimle görsün, deyip hodri meydan mı diyorsunuz?
 4. bilgelikyolunda

  Hz Muhammed, Vahiy Geldiğinde De Okuma Biliyor Olabilir Miydi?

  Bilindiği üzere Hz. Peygamber, Kuran'a göre "ümmi"dir. Bu konudaki ayetler tartışmaya mahal vermeyecek kadar nettir: “Onlar, yanlarındaki Tevrat ve İncil’de vasıflarını yazılı buldukları o ümmî nebî olan peygambere tâbi olanlardır. O (peygamber), onlara iyiliği emreder, onları kötülükten...
 5. Entropyy

  Edip Yüksel: Vahiy aldım

  Edip Yüksel'in 19 mucizesi bir türlü kurana uymayınca allah Edip Yüksel'e vahiy göndererek 19'u kurana uydurmuş buyrun.
 6. Şarlo

  Vahyin Başlangıcı - Hz. Muhammed Epilepsi Hastası mı?

  Fasıl: PEYGAMBERLİK BÖLÜMÜ Konu: Vahyin Başlangıcı Ravi: Aişe Hadis: Resulullah (sav)`a vahiy olarak ilk başlayan şey uykuda gördüğü salih rüyalar idi. Rüyada her ne görürse, sabah aydınlığı gibi aynen vukua geliyordu. (Bu esnada) ona yalnızlık sevdirilmişti. Hira mağarasına çekilip orada...
Üst