yahudi

 1. ebuafek

  Kur'an’daki İlk Yahudi "Maval"ı: Yaratılış Söylencesi

  İşte belge "Maval" için Türkçe sözlükte: "Üstün körü uydurulmuş yalanlar söylemek" denir. Bu tanım, tam doğru değildir. Daha doğru karşılığı: "Masal", "söylence (efsane)"dir. Arapça'daki "ustûre" karşılığıdır. (Bkz. Mevlut Sarı, Türkçe-Arapça Lügat, "masal" ve "maval" maddeleri.) "Ustûre” için...
 2. Ahlaksız

  İsrail (Asur) ve Yahudi (Babil) sürgünleri ve Nasturiler

  M.Ö.935 veya 922 yılında başkenti Samiriye (Samarra) olan İsrail krallığı ve başkenti Kudüs olan Yahuda krallığı kurulmuştur. M.Ö.722 yılında Asur kralı 2.Sargon İsrail krallığını fethedip 27.280 veya 30.000 kişiyi esir olarak başkentleri Ninova'ya götürmüştür..Bu kişilerin imparatorluğun...
 3. Reptilius

  Yahudi-Arap Kavgasının Tarihsel Kökenleri ve Günümüze Etkileri

  Tevrat’a göre Amâlika dünyanın en eski milleti olup (Sayılar, 24/20) anayurdu Akabe körfezi ile Lut gölü arasında yer alan Edom ülkesidir (Tekvîn, 36/16). Eski Ahid’in diğer kitaplarına göre de Amâlika’nın yayıldığı sahanın Lut gölünün batısındaki Necef (Neceb, Necev) çölünden itibaren Mısır’a...
 4. Orhan Yolcu

  Kuran'a Göre Yahudi'ler Üstün Irktır

  Bakara 122: Ey İsrailoğulları! Ve muhakkak ki Ben, sizi âlemlere üstün kıldım. Bakara 47: Ey İsrailoğulları! Size lütfettiğim nimetimi, sizi âlemlere üstün kıldığımı hatırlayın. Duhan 32: Andolsun ki onları (İsrailoğullarını), bir ilim ile âlemlere (insanlar) üstün seçtik! Maide 20: Musa...
 5. Ahlaksız

  Yahudilerin Tanrısı Yehova

  YAHVE-YEHOVA Yahve,orduların rabbidir..Kurtarıcıdır..Bir olan tanrıdır..Yaratıcıdır..Kıskançtır..Hem dağlarda,hem de gökyüzündedir..Hayvanları ve insanları öldürür..Baba olarak çağrılmak ister..İsrail'in kocası(damat,güvey) olarak görülür..İsrail'in kralıdır..Diri suların ve hayatın...
 6. Şarlo

  Yahudilerin Kaparot Ayini

 7. Orhan Yolcu

  Hristiyanlar ve Yahudiler Cennete Girecek mi?

  Bakara/62: Şüphesiz, inananlar (Müslümanlar) ile Yahudiler, Hristiyanlar ve Sâbiîlerden (her bir grubun kendi şeriatında) “Allah’a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için Rableri katında mükâfat vardır; onlar korkuya uğramayacaklar, mahzun da olmayacaklardır” (ayrıca bknz...
 8. Orhan Yolcu

  Müslüman Yahudiye Neden Düşmandır?

  Gündemde olduğu için konuşmak istedim. Günümüz Müslümanlarının Yahudi düşmanlığı malumunuz. Aynı peygamberlere inanıp düşman olmak sizce de enteresan değil mi? Bu düşmanlık nereden geliyor? Sadece güncel sebeplerden mi, yoksa bazı tarihi sebepler de var mı?
 9. Mete Turan

  Soru 31: Müslüman Olmayanları Öldürmek Gerektiğine Dâir Buyrukları Uygun Bulur musunuz?"

  Soru 31 - "Yahudi'lere ve Hristiyan'lara karşı, Müslüman olmalarına kadar savaşmak, Müslüman olmadıkları takdirde onları "cizye" (kafa parası) vermeye zorlamak, ve bu ikisinden birini yapmadıkları takdirde onları öldürmek gerektiğine dâir buyrukları uygun bulur musunuz?" Sanmam ki aydın bir...
 10. Mete Turan

  Soru 30: Yahudilerle ve Hristiyanlarla Arkadaşlık Kurmamayı Doğru Buluyor musunuz?

  Soru 30 - "Müslüman olmayanlarla (örneğin Yahudilerle, ya da Hristiyanlarla, vb...) dostluk ve arkadaşlık kurmamayı, onlarla karşılaştıkça selam vermemeyi, ve onları yolun kenarına zorlamayı emreden hükümleri "insanlar arası kardeşlik ve sevgi" ilkeleriyle bağdaştırabilir misiniz?" Eğer...
 11. Mete Turan

  Soru 28: Kendinden Başkasını Hor Gören Bir Dini, Hoşgörü Anlayışıyla Bağdaştırabilir misiniz?

  Soru 28 - "İslâm'dan gayri din ve inançta olanları (örneğin Yahudileri ve Hristiyanları) aşağılayan, hâkir gören, cehennemlik bilen şeriât buyruklarını hoşgörü anlayışıyla bağdaştırabilir misiniz?" T.C. Devleti'nin Diyânet İşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz Efendi'ye soruyorlar: "Edison gibi...
 12. Mete Turan

  Soru 5: Deve Sütü İçmeyen Yahudilerin Fareye Döndüğüne İnanır mısınız?

  Soru 5 - "Fâre'lerin deve sütü içmeyip ancak koyun sütü içtiğine, ve çünkü vaktiyle deve sütü içmeyen Yahudi kavimlerinden birinin, Tanrı tarafından fare cinsine dönüştürüldüğüne dâir İslâmî inanc'a katılır mısınız?" Böyle bir soru karşısında, muhtemelen şöyle diyeceksinizdir: "Hayır katılamam...
 13. Boyla Kutlug

  Afrika'daki Maymunlar Yahudi Asıllı

  Vahdet gazetesi yazarı Seyfi Şahin, "Ben bugün Afrika’nın kuzeyinde ormanlarda yaşayan goril ve şempanzelerin, lanetlenmiş Yahudi olduklarına inanıyorum" dedi. Seyfi Şahin'in yazısında geçen ifadelerden bazıları: "Maymunlarda da kromozom anomalili doğanlar da vardır. Ancak onlar içinde hiç...
 14. Cengiz34

  Muhammedin Medinede, Yahudi Sürgünleri ve Katliamları

  Mekke’de yerleşik Yahudi sayısı yok denecek kadar azdı. Müslümanlar karşılarında hep putperestleri bulurlardı. O nedenle Yahudilerle bir problem yaşanmadı. Dolayısıyla Mekki ayetlere de Yahudi karşıtı ifadeler yansımadı. Tersine İsrailoğullarının alemlere üstün kılındığı yazıldı. Medine’ye...
Üst