yehova

  1. Ahlaksız

    Yahudilerin Tanrısı Yehova

    YAHVE-YEHOVA Yahve,orduların rabbidir..Kurtarıcıdır..Bir olan tanrıdır..Yaratıcıdır..Kıskançtır..Hem dağlarda,hem de gökyüzündedir..Hayvanları ve insanları öldürür..Baba olarak çağrılmak ister..İsrail'in kocası(damat,güvey) olarak görülür..İsrail'in kralıdır..Diri suların ve hayatın...
Üst