Neler yeni

Son profil mesajları

İnsanlık, tanrıları kendi yansımasından yaratırken yalnızca suretini değil, kendi yaşam tarzını da göz önünde tutar.
ARİSTOTELES
Allah ahirette Peygamberlere kimliğini kanıtlamak için bacağını açıp baldırını gösterir.
Müslim-İman 302; Buhari 97/24, 10/29; Hanbel 3/1
Dinsel düşünce, çıkış kapısının olmadığı yerde çıkışı bulmak için yapılan bir girişimdir. - Albert Einstein
Din; sıradan insanlar için gerçek, aydınlar için uydurma, liderler içinse kullanışlıdır. (Seneca)
Dünyada iki çeşit insan var: Aklı olan ve dini olmayanlar, dini olan ve aklı olmayanlar.
Abu’l-Ala Al-Ma’arri
Üst Alt